• White Wine

  • Bott Frigyes, Zöldveltelini

   £29.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2018   Organic

  • Bott Frigyes, Hárslevelű

   £39.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2016   Organic

  • Bott Frigyes, Super Granum

   £39.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2016   Organic

  • Strekov1075, Rizling-Veltiln 2016

   £39.00

     Region: Kürt    Vintage: 2016   Organic

  • Strekov1075, Veltiln

   £47.00

     Region: Kürt    Vintage: 2017   Organic

  • Nyakas, Sauvignon Blanc

   £23.50

   Region: Etyek    Vintage: 2019

  • Nyakas, Irsai Oliver

   £24.50

   Region: Etyek    Vintage: 2019

  • Thummerer Kiralyleanyka

   £22.00

   Region: Eger    Vintage: 2018

  • Thummerer, Muskotaly

   £24.00

   Region: Eger    Vintage: 2019

  • Béres, Furmint

   £28.00

   Region: Tokaj    Vintage: 2018

  • Szóló, Frivolo

   £29.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2017   Organic

  • Szóló, Piano

   £39.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2015   Organic

  • Szóló, Parlando

   £62.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2015   Organic

  • Tomcsanyi Olaszrizling

   £45.00

     Region: Somló    Vintage: 2019   Biodynamic

  • Meinklang Hárslevelű

   £52.00

     Region: Somló    Vintage: 2015   Biodynamic

  • Bencze Birtok, Aries Rizling

   £43.50

     Region: Badacsony    Vintage: 2015   Biodynamic

  • Bencze Birtok, Venus Rizling

   £59.00

     Region: Badacsony    Vintage: 2015   Biodynamic

  • Laposa Kéknyelű

   £29.00

   Region: Badacsony    Vintage: 2019

  • Malatinszky, Chardonnay

   £24.00

     Region: Villány    Vintage: 2016   Organic

  • Hummel, Furmint

   £42.00

     Region: Villány    Vintage: 2018   Organic

  • Dessert Wine

  • Szolo, Dolce

   £33.50

     Region: Tokaj    Vintage: 2017   Organic

  • Beres, Aszu 5 puttonyos

   £64.00

   Region: Tokaj    Vintage: 2011

  • Sparkling

  • Kreinbacher, Brut Classic

   £39.00

   Region: Somló   Vintage: 2018
   Methode Traditionnelle

  • Tokaj Nobilis, Furmint Brut

   £34.00

   Region: Tokaj    Vintage: 2017

  • Rosé

  • Dobosi Rose, Kekfrankos

   £27.00

     Region: Balatonfelvidék    Vintage: 2020    Organic

  • Gere Rose

   £23.50

   Region: Villany    Vintage: 2019

  • Red Wine

  • Bott Frigyes, Kékfrankos

   £35.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2018  Organic

  • Strekov1075, Fred #7

   £33.50

     Region: Kürt    Vintage: NV  Organic

  • Strekov1075, Portugal

   £42.00

     Region: Kürt    Vintage: 2017   Organic

  • Strekov1075, Frankovka

   £57.00

     Region: Kürt    Vintage: 2016   Organic

  • Thummerer, Bikavér

   £27.00

   Region: Eger   Vintage: 2016

  • Bencze Birtok, Pinot Noir Atlas

   £43.50

   Region: Badacsony   Vintage: 2018  Byodinamic

  • Takler, Kékfrankos

   £22.00

   Region: Szekszárd    Vintage: 2018

  • Takler, Kadarka

   £28.00

   Region: Szekszárd    Vintage: 2018

  • Takler, Bikaver Reserve

   £39.00

   Region: Szekszárd    Vintage: 2016

  • Malatinszky, Cabernet Sauvignon-Merlot

   £27.00

     Region: Villány    Vintage: 2014   Organic

  • Bock, Portugieser

   £24.50

   Region: Villány    Vintage: 2019

  • Bock, Cuvee

   £57.00

   Region: Villány    Vintage: 2014

  • Bock, Syrah

   £57.00

   Region: Villány    Vintage: 2017

  • Bock, Royal Cuvee

   £38.00

   Region: Villány    Vintage: 2014

  • Bock, Cabernet Franc

   £27.00

   Region: Villány    Vintage: 2016

  • Gere, Portugieser

   £23.00

   Region: Villány    Vintage: 2018

  • Gere, Cabernet Sauvignon

   £30.00

   Region: Villány    Vintage: 2015

  • Gere, Merlot

   £30.00

   Region: Villány    Vintage: 2015

  • Hummel, Loess

   £27.00

     Region: Villány    Vintage: 2015   Biodynamic

  • Hummel, Kékfrankos

   £27.00

     Region: Villány    Vintage: 2017   Biodynamic

  • Hummel,Nagytótfalu, Portugieser

   £37.00

     Region: Villány    Vintage: 2014   Biodynamic

  • Hummel,Nagytótfalu, Jammerthal

   £52.00

     Region: Villány    Vintage: 2015   Biodynamic

  • Wassmann, Portugieser

   £29.00

   Region: Villany   Vintage: 2017  Byodinamic

  • Maurer, Kadarka Nagy-Krisztus

   £43.00

     Region: Szeremseg   Vintage: 2017  Organic

  • Orange Wine

  • Bott Frigyes, Olaszrizling

   £45.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2017   Organic

  • Bott Frigyes, Just Enjoy

   £35.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2019   Organic

  • Strekov1075, HEION

   £59.00

     Region: Kürt    Vintage: 2015   Organic

  • Strekov1075, Nigori

   £52.00

     Region: Kürt    Vintage: 2016   Organic

  • Hummel, Bernstein

   £42.00

     Region: Villány    Vintage: 2015   Biodynamic

  • Hummel, Bernstein

   £42.00

     Region: Villány    Vintage: 2018   Biodynamic

  • Hummel, Gore

   £52.00

   Region: Villany   Vintage: 2018   Byodinamic

x
Your Cart